Ga naar de inhoud

Contact

Zowel de cliënt als de zorgverlener kunnen voor nadere vragen contact opnemen met de NIBIG servicedesk middels klachten@nibig.nl.

Eén van onze medewerkers zal uw vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden en wanneer nodig de vraag doorgeleiden naar de geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG.

Uw klacht indienen

Bent u een cliënt en wilt u een klacht indienen tegen uw zorgverlener? Dan verzoeken wij u onderstaande vragen te beantwoorden.


    JaNee


    JaNee
    Toelichting:


    JaNee