Meteen naar de inhoud

Samenstelling & Werkwijze

De samenstelling en werkwijze van de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG

De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG is per 1 januari 2020 als volgt samengesteld:

de heer mr. H. de Ruijter, veeljarige ervaring als rechter bij de Rechtbank Breda, later Rechtbank Zeeland – West-Brabant

mevrouw mr. E. Aarts-Hougee, beleidsfunctionaris binnen een gespecialiseerde zorginstelling, secretaris van de Geschilleninstantie

de heer J. Koezen, voorzitter van de Stichting Natuurlijk Welzijn, een door de overheid erkende patiëntenorganisatie

mevrouw G.I. Hoekendijk-de Wal, complementair zorgverlener en ervaren klachtbemiddelaar en behandelaar in de zorg

De werkwijze van de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG

De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG heeft de bevoegdheid om bij de behandeling van een klacht deskundigen op te roepen en te horen.

Niet iedere klacht is inhoudelijk even ingewikkeld. Om die reden heeft de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen. Eerst beoordeelt de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG de vraag of de cliënt “aan het juiste adres is” met zijn of haar klacht. Dat heet juridisch de beoordeling van de ontvankelijkheid van de klacht. Als het antwoord op die vraag “ja” is, kan de voorzitter bij een eenvoudige klacht schriftelijk uitspraak doen. Bij meer ingewikkelde zaken volgt een mondelinge behandeling door de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG, waarbij de cliënt en de aangeklaagde zorgverlener worden gehoord. De NIBIG-Geschilleninstantie heeft de bij de wet toegekende bevoegdheid om een bindende uitspraak te doen en in een voorkomend geval een schadevergoeding aan een cliënt toe te kennen van maximaal € 25.000,00.

Jaarverslagen

Eén van de verplichtingen die erkenning met zich mee brengt is het opstellen van een jaarlijks verslag van werkzaamheden van de geschilleninstantie (artikel 3 lid 1 sub 3 Uitvoeringsregeling Wkkgz). Hieronder vindt u de jaarverslagen tot zo ver.

Jaarbericht 2019

Jaarbericht 2020

Jaarbericht 2021

Jaarbericht 2022