Ga naar de inhoud

Klacht indienen

Er is een klacht tegen een bij het NIBIG aangesloten zorgverlener

De Wkkgz vraagt om eerst te proberen de klacht op te lossen in een gesprek tussen cliënt en de zorgverlener. Lukt dat niet dan kan de zorgverlener de cliënt aanbieden de klachtenfunctionaris in te schakelen. Het NIBIG heeft een voorziening van gekwalificeerde klachtenfunctionarissen, die in het hele land kunnen worden ingezet. Wordt ook daarmee de klacht niet opgelost dan kan de cliënt de klacht indienen bij de onafhankelijke geschilleninstantie.

Het indienen van een klacht en een beroep doen op de geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG

Een cliënt van een zorgverlener kan een klacht indienen middels de servicedesk van het NIBIG te Ommen wanneer een gesprek met de zorgverlener en de bemiddeling van een klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. De geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG zal bij de ingediende klacht ook beoordelen of die procedure eerst is gevolgd en zo nee naar de reden daarvan vragen.

Een klacht indienen bij de geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet de cliënt door de klacht, bij voorkeur digitaal, in te sturen aan de servicedesk van het NIBIG in Ommen. De servicedesk zorgt er voor dat de klacht aan de secretaris van de geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG wordt overgedragen.

Zowel de cliënt als de zorgverlener kunnen voor nadere vragen contact opnemen met de NIBIG servicedesk. Daar zal een medewerker uw vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden of de vraag doorgeleiden naar de geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG.