Ga naar de inhoud

Kosten

De behandeling van een geschil door de geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG is voor de cliënt als regel kosteloos. De kosten van een geschil worden, zoals de Wkkgz bepaalt, door de zorgverlener betaalt. De zorgverlener kan zich tegen die kosten verzekeren. De cliënt moet bij de indiening van een geschil wel griffierechten, dat is een soort administratiekosten, betalen.

Griffierechten

Griffierechten zijn € 50,- bij de indiening van een geschil zonder vordering tot schadevergoeding en € 100,- bij de indiening van het geschil met een vordering tot schadevergoeding. Dit griffierecht wordt, ongeacht de uitspraak, niet terug betaald aan de cliënt (indiener van het geschil). Als het griffierecht een aantoonbaar bezwaar is voor de cliënt om een geschil in te dienen kan hij/zij aan de geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG vragen het griffierecht te verminderen.

Kosten voor een geschilbehandeling

De kosten voor een geschilbehandeling door de geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG kunnen variëren. Een eenvoudig geschil die door de voorzitter wordt afgedaan kost minder dan een geschil die in één of meer zittingen van de geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG moet worden behandeld en afgedaan.

De kosten van de behandeling van een geschil zijn (excl. BTW):

  • Behandeling en schriftelijke uitspraak door de voorzitter, zonder zitting: € 500,-
  • Behandeling en uitspraak door de voorzitter van de geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG: € 1400,- per zitting
  • Behandeling en uitspraak door de voltallige geschilleninstantie Zorgklacht en Geschil NIBIG: € 2200,- per zitting
  • Voor een verhoor van een cliënt (klager), deskundige of aangeklaagde zorgverlener door de voorzitter en de secretaris (zogenaamd enkelvoudige behandeling) kan een afwijkend tarief in rekening worden gebracht.

Deze kosten worden aan de zorgverlener in rekening gebracht door het NIBIG.

De zorgverlener zal de kosten van de behandeling van klacht of geschil veelal kunnen verhalen op haar/zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het NIBIG adviseert de zorgverlener daarom altijd om de polis van de verzekering te controleren, of die kosten inderdaad zijn gedekt. Het kan zijn dat kosten, verband houdend met een Wkkgz klacht of geschil, niet onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen. In dat geval kan de zorgverlener het bestuur van het NIBIG Solidariteitsfonds vragen om een tegemoetkoming in die kosten. De vraag om die tegemoetkoming is ter beoordeling van het bestuur van het NIBIG Solidariteitsfonds. Tegemoetkoming is geen recht van de zorgverlener, maar – zoals gezegd- een mogelijkheid tot vergoeding of tegemoetkoming in kosten als gevolg van klacht of geschil, daar waar de verzekering niet uitkeert.